Det är du som ska bestämma hur din organisation ska se ut

Författare
Gunnar Erlandsson
(Författare: Gunnar Erlandsson och Jan-Erik Svärdh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statsanställdas förbund 1982 Sverige, Stockholm 12 sidor. : ill. 91-574-0759-2