Det är nu

Författare
Gunnar Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1970 Sverige, Helsingborg 31 sidor.