Det öppna rummet - en mötesplats för teateramatörer

Författare
Siv Wilhelmsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ord & visor 1998 Sverige, Skellefteå 80 sidor. : ill. 20 cm 91-88674-74-6