Det Kjell-Åkiska - en hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

Författare
(Matilda Arvidsson och Elsa Trolle Önnerfors (red).)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris, Reprocentralen 2007 Sverige, Lund, Lund 116 sidor. 21 cm 978-91-89186-09-5