Det Kosmiske Gudsbegreb

I denna bok har Per Bruus-Jensen, som i mer än tio år var personlig elev hos Martinus, sammanfattat de centrala aspekterna av gudsbegreppet i Martinus världsbild i syfte att läsaren på relativt kort tid ska kunna få en orientering i vad det handlar om. Detta gudsbegrepp har ett budskap både till religionerna och naturvetenskapen och inte minst till den enskilda människan i hennes vardag. (Danska)

Författare
Per Bruus-Jensen
(Per Bruus-Jensen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordisk Impuls 2007 Danmark 132 sidor 19 cm 978-87-88652-32-1