Det avgörande valet - Ett litet ord till de unga om huru man finner Kristus

Författare
Christian Christensen
(Bemynd. övers. från danskan av B. H.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fosterlandsstift 1911 Sverige, Stockholm 28 sidor.