Det började i Tarsus

Författare
Sven Svenson
(Sven Svenson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier, Br. Lagerström 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 310 sidor. ill.