Det berättas i Kina

Författare
Inga Söderblom
(Förf.: Inga Söderblom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Linköping 263 sidor.