Det blodiga parlamentet - fyra tragedier

Författare
William Shakespeare
(William Shakespeare översättning Ulf Peter Hallberg.)
Genre
Drama, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 2016 Sverige, Stockholm, Finland 654 sidor. 22 cm 978-91-1-306972-2
Kungl. Dramatiska teatern 2000 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 156 sidor.