Det etiska projektet och det estetiska - tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

Författare
Helen Andersson
(Helen Andersson.)
Genre
Biografi, Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings Symposion 1998 Sverige, Eslöv, Eslöv 520 sidor. 22 cm