Det eviga lifvet - Afskedspredikan

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. E. Fritzes hofbokh. i komm 1893 Sverige, Stockholm 31 sidor.