Det förflutnas pussel

Originaltitel
A night of secret surrender
Författare
Sophia James
(Sophia James översättning: Erik Norrby.)
Genre
Kärleksskildringar, Roman, Romaner, Historiska skildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin 2019 Sverige, Stockholm 296 sidor 18 cm 978-91-509-4313-9
Förlaget Harlequin nnnn 978-91-507-2675-6