Det förflutnas spöke

Författare
Sharon B. Wagner
(Sharon Wagner till svenska av Rolf Ahlgren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1977 Sverige, Malmö 158 sidor. 18 cm 91-35-01359-1