Det fanns en park - sagopjäs om det skoningslösa

Författare
Sivar Arnér
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1971 Sverige, Stockholm 74 sidor.