Det finns män som till varje pris vill bli älskade - roman

Författare
Göran Olsson Trampe
(Göran Olsson Trampe.)
Genre
Kärleksskildringar, Roman, Romaner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Papertalk, F4-print 2020 Sverige, Blacke, Stockholm 233 sidor 21 cm 978-91-7533-233-8