Det fjärde fingret

Författare
Peter Gissy
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Storyside 2022 Sverige 978-91-8043-466-9
Storyside, Exakta print AB 2022 Sverige, Stockholm, Malmö 429 sidor 21 cm 978-91-8043-467-6