"Det folket det är gott i sin innersta rot" - ett politiskt diktcitat

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1961 Sverige, Stockholm S. [325]-339