Det forbudte - Silk

Författare
Nicola Cornick
Genre
Roman, Skönlitteratur på andra språk, E-böcker
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin Norge 2013 Sverige 374 sidor. 978-91-507-3394-5