Det forna Göteborg - biografiska och kulturhistoriska studier

Författare
Hugo Fröding
(H. Fröding.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1903 Sverige, Stockholm 218 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan