Det gåtfulla folket - barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm

Författare
Susanna Hedenborg
(Susanna Hedenborg.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Norstedt 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm xii, 324 sidor. ill., tab. 25 cm