Det goda daghemmet

Författare
Eva Göransson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för projekteringsmetodik. KTH cop. 1985 Sverige, Stockholm 93 sidor.