Det gotländska jordbrukets länsorganisationer 1951

Författare
(Red.: Erik Forslund, Arne Lindström, Henning Jakobson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gotlänningen 1951 Sverige, Visby 81 sidor. : ill.