Det gudomliga ljuset

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2018 Danmark 182 sidor 22 cm 978-87-26-04272-6
Winther 1985 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-03021-6
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65771-3