Det gula huset

Författare
Monica Dickens
(Monica Dickens övers. av Solveig Nellinge.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum, Bonnier 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 224 sidor.
Schildt 1967 Finland, Helsingfors 224 sidor.