Det gyllene tabernaklet

Författare
Ragnar Redelius
(Ragnar Redelius omsl. och vignetter av Marianne Nordström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eginostiftelsen 1956 Sverige, Kallinge 90 sidor. : ill.