Det gyllene tillfället - teori och strategi för global rättvisa

Göteborg, Genua, Barcelona

Varje gång som världens makthavare samlas möts de av allt kraftigare och våldsammare protester. Men är den våldsamma konfrontationen en möjlig väg framåt för den globala rättviserörelsen? Och varför reagerar makten i sin tur så häftigt?

Hans Abrahamsson ser globaliseringen som en historisk process som inte är möjlig att stoppa. Men det är inte avgjort vem som ska njuta vinsterna av den eller om den ska leda till ökade klyftor mellan fattiga och rika. Med utgångspunkt hos samhällstänkare som Polanyi och Gramsci och med konkreta exempel som apartheidsystemets avskaffande i Sydafrika lanserar Abrahamsson teorin om det gyllene tillfället, när de styrande eliternas intressen av stabilitet sammanfaller med folkrörelsernas krav på förändring. Han anser att vi just nu står inför en sådan möjlighet och visar vad som krävs för att den ska kunna tas tillvara. Missar vi detta tillfälle är alternativen minst sagt skrämmande.

Hans Abrahamsson är fredsforskare i Göteborg och en av Attacrörelsens främsta ideologer. Han har på uppdrag av bl.a. regeringen i Mocambique forskat kring globaliseringens effekter på lokal nivå. Det gyllene tillfället är den viktigaste text som kommit ut på svenska om den globala rättviserörelsens strategi.

Författare
Hans Abrahamsson
(Hans Abrahamsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leopard, Scandbook 2008 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 404 sidor. 21 cm 978-91-7343-232-0
Leopard, Scandbook 2003 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 404 sidor. 22 cm 978-91-7343-007-4