Det hände i Kongo - reportage från en skapelsedag

Författare
Arvid Svärd
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Westerberg 1960 Sverige, Stockholm 208 sidor., 6 pl.-bl.