Det hände runt Dalslands kanal

Författare
Bengt Jägergren
(Bengt Jägergren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Åmålstr. 1997 Sverige, Göteborg, Åmål 239 sidor. ill. 24 cm