Det hände så eller nästan så - berättelser från det gamla Runmarö

Författare
Pia Landelius
(Pia Landelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nomen förlag 2018 Sverige, Visby 112 sidor illustrationer 30 cm 978-91-88759-29-0