Det högteknologiska samhället - paradis eller utplåning?

Författare
Jan Forslin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FA-rådet 1986 Sverige, Stockholm 28 sidor.