Det handlar om demokrati - om konsten att öka barns inflytande över kommunala beslut

Författare
Eva Vaihinen
(Texter: Eva Vaihinen, Helene Thornblad, Karin Fyrk)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rädda barnen 2004 Sverige, Stockholm 49 sidor. : ill. 91-7321-153-2