Det handlar om demokrati - fem reportage om elevinflytande

Författare
Lars Truedson
(Text: Lars Truedson foto: Robert Blombäck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb., Elevorganisationen i Sverige 1994 Sverige, Stockholm 27 sidor. : färgill. 30 cm