Det hemliga dokumentet

Författare
Martin Nylund
(Omsl. och ill. av Y. Svedlund)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1955 Sverige, Stockholm 93 sidor. : ill.