Det hemmelige Norge - dokumentarroman

Författare
Christian Christensen
(Christian Christensen (CC).)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atheneum 1983 Norge, Oslo 234 sidor.