Det hendte i Wien

Författare
Constance Heaven
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokklubben God underholdning 1980 Norge, Oslo 240 sidor. 82-586-0007-9