Det kallas kärlek

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1979 Sverige, Stockholm 198 sidor. 18 cm 91-32-50047-5