Det klarnar bland bergen - roman

Författare
Victor Canning
(Victor Canning övers. av Alf Risö)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1958 Sverige, Stockholm 256 sidor.
Hökerberg 1948 Sverige, Stockholm 317 sidor.