Det kristna dopets historia under kyrkans första århundraden

Författare
Karl Henning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
G. Chelius i komm 1891 Sverige, Stockholm 86 sidor.