Det ljusnar vid Ramberget - boken om Uddebo : ett sommarhus från 20-talet

Författare
Gösta Uddén
(Gösta Uddén illustrationer: författaren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Arkitektkopia 1994 Sverige, Göteborg, Bromma Ca 110 sidor. ill. 21 cm