Det mänskliga menageriet

Författare
Desmond Morris
(Desmond Morris övers.: Staffan Söderblom)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pan/Norstedt 1971 Sverige, Stockholm 221 sidor.
Norstedt, Norstedt 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 219 sidor.