Det nordsvenska skogstypsschemat

Författare
Tore Arnborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska skogsvårdsfören., Thule 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 21 sidor., 2 pl.-bl.
Svenska skogsvårdsfören 1958 Sverige, Stockholm 20 sidor., 2 pl-.bl-
Svenska skogsvårdsfören. 1956 Sverige, Stockholm 20 sidor., 2. pl.-bl. : ill.
1953 Sverige, Stockholm 20 sidor.
1947 Sverige, Stockholm 18 sidor., 4 pl.-s. : ill., diagr.
1945 Sverige, Stockholm 18 sidor.