Det nya Afrika - kris och väckelse i Zaire, Rwanda och Burundi

Författare
Olof Djurfeldt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kristna bokringen, Tryckcentralen 1972 Sverige, Stockholm, Örebro 214 sidor. ill.