Det nya psalmboksförslaget - ett genmäle jämte några psalmer

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1903 Sverige, Norrköping 52 sidor.