Det oss betrodda goda - festskrift tillägnad Nils Johansson den 10 september 1980

Författare
(Utg. av Societas Sancti Matthiae i Linköpings stift red.: Bo Sture Wiking.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pro veritate, Pro veritate 1980 Sverige, Uppsala, Uppsala [6], 186 sidor. 21 cm