Det ovala porträttet och andra noveller om kärlek

Författare
Edgar Allan Poe
(Öfvers. af Tom Wilson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1909 Sverige, Stockholm (4), 96 sidor.