"Det ser så fint ut på papperet" - om barn med funktionshinder och Barnkonventionen : ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, och Rädda barnen

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson foto: Carin Cederberg teckningar: Anna Florell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar, Rädda barnen 2000 Sverige, Stockholm [8] sidor., sidor. 11-118 : ill. 24 cm 91-631-0570-5