Det sluttande planet

Författare
Georg Fraser
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Finland, Wasa