Det som håller - roman

Författare
Anne Brooks
(Till svenska av Gallie Åkerhielm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1942 Sverige, Stockholm 288 sidor.