Det står skrivet - bibeltro kontra bibelkritik

Författare
Anders Gerdmar
(Anders Gerdmar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
STH Academic, Scandbook AB 2022 Sverige, Uppsala, Falun 452 sidor 978-91-986595-4-2
STH Academic, Scandbook AB 2020 Sverige, Uppsala, Falun 451 sidor 22 cm 978-91-986595-0-4