Det stora kriget 1895 och huru Sverge räddades

Författare
Anton Nyström
(Anton Christen Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Looström & K. 1891 Sverige, Stockholm 42 sidor.